Адвокати Києва по кримінальним справам

Адвокати Києва по кримінальним справам вирішують непрості завдання.

Будь-яку кримінальну справу слідчий може вести нескінченно, але тільки до моменту встановлення осіб, які на думку слідства вчинили злочин. Даним особам зазвичай оголошується підозра і починають невблаганно йти терміни слідства, ухил якого в більшості випадків, на жаль, йде тільки в обвинувальну сторону. Звідси постає одне з непростих завдань – стороні захисту слід проводити заходи з метою дотримання стороною обвинувачення принципу верховенства права, який полягає в не притягненні незаконно людей до відповідальності.

Часто в складних процесах сторона обвинувачення переслідує не звичайних людей, а зі спеціальним статусом. Такими є депутати різних рівнів, судді, кандидати на найвищу посаду в нашій державі, працівники Рахункової палати, головні посадові особи прокуратури, співробітники наступних органів: антикорупційного та по припиненню корупції.

Наша адвокатська група має досвід захисту у надскладних справах з використанням всього комплексу встановлених законом заходів.

Адвокати Києва готові до особливостей захисту в заплутаних справах.

Вимогами кримінального процесу чітко визначено: хто такий прокурор в рамках профільного закону і діяти він зобов’язаний в межах наданих повноважень. Керівник органу прокуратури повинен спочатку визначити конкретного прокурора в кримінальному провадженні, який після призначення набуває процесуального статусу, в тому числі уповноважений на повідомлення про підозру.

Не кожен прокурор зі статусом у справі може здійснити повідомлення про підозру спеціальному суб’єкту, а тільки визначені законом посадові особи, але ті, які одночасно здійснюють процесуальне керівництво в конкретній кримінальній справі.

В нашій групі присутній кримінальний адвокат в Києві, який здатний розібратися в процесі повідомлення про підозру.

Обґрунтовуючи правову позицію, слід зазначити, що процесом чітко визначена градація керівників і їх заступників органів прокуратури, окремо навіть вказані перші заступники, тобто визначені конкретні посади, а не перерахування всіх заступників.

Наявність доручення, виданого процесуальним керівником на вручення повідомлення спеціальному суб’єкту про підозру у вчиненні злочину йде всупереч кримінальному процесу, яким визначено зміст самого повідомлення. У першому пункті статті процесу повідомлення чітко вказана особа, яка здійснює саме його, а восьмим – передбачено підпис цієї особи. Оскільки пункт про права підозрюваного є сьомим, то прокурор, який повідомив про підозру, повинен роз’яснити права підозрюваному і зробити підпис про їх роз’яснення.

Потрібен хороший адвокат по кримінальним справам для того, щоб розібратися у всіх тонкощах кримінального процесу.

Враховуючи законні вимоги щодо процесу розслідування керівництво вищого наглядового органу, не будучи посадовими особами, які здійснюють нагляд за законністю при веденні кримінальної справи саме в формі процесуального керівництва, не мають повноважень доручати проведення процесуальних дій іншим процесуальним особам.

Закон чітко визначає коло процесуальних дій, які вправі виконувати процесуальний керівник у справі із зазначенням можливості доручення іншим процесуальним особам, крім тих, які він повинен виконати особисто, тобто без можливості передоручення.

Кримінальним процесом чітко визначено, що недопустимими є докази, отримані після початку кримінального переслідування, шляхом реалізації стороною обвинувачення своїх повноважень, не передбачених законом.

Порушення при проведенні процедури повідомлення про підозру фактично не започатковують кримінальне переслідування, внаслідок чого зібрані після підозри всі докази винності повинні бути визнані судом недопустимими.

Наша адвокатська група при проведенні заходів щодо захисту робить все можливе для недопущення ризиків беззаконня на слідстві і в суді.

Про якість нашої роботи свідчать відгуки задоволених клієнтів. Зверніть увагу на нашу цінову політику, яка є достатньо гнучкою та ліберальною.