(067) 905-30-40

Правова допомога при обшуку

Прибуття працівників правоохоронних органів з метою проведення у вашому будинку обшуку ставить перед вами задачу повноцінної реалізації своїх прав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Особливо у тому випадку, коли громадянин до цього часу навіть підозрювати не міг, що стане учасником таких подій. Навпаки, такий факт в більшості випадків є стресовою ситуацією для особи, у якої проводиться обшук, з огляду на що треба заспокоїтись і взяти себе в руки. Після чого, не піддаючись емоціям, скористатися своїми законними правами. В дійсності, мало громадян цікавляться своїми правами до настання подібних неприємних ситуацій, тому без допомоги професійного правозахисника є ризик стати жертвою неправомірних дій.

Право на юридичну допомогу під час обшуку

Законом, що має найвищу юридичну силу в Україні є Конституція – про це говориться в статті 8 даного закону. Всі норми, вказані в ній, мають пряму дію. В статті 59 Основного закону говориться про те, що кожен громадянин України має невід’ємне право на отримання юридичної допомоги. Сюди ж входить і право на те, щоб під час обшуку громадянина супроводжував адвокат у кримінальних справах. Варто враховувати той факт, що чим швидше ви звернетеся по допомогу до правозахисника, тим більше ви маєте гарантій, що ваші права і свободи не будуть порушені.

Посадові особи державних виконавчих органів влади зобов’язуються діяти на основі Конституції України і суворо дотримуватись повноважень та методів роботи, передбачених Основним законом – про це говорять статті 2 та 19 Конституції нашої країни. Це означає, що будь-який громадянин, який стає учасником обшуку, не може бути позбавлений права на допомогу адвоката з кримінальних справ, в тому числі й під час огляду його житла чи іншого володіння.

Захищати права і свободи, а також відстоювати інтереси обшукуваного має право адвокат, який має ліцензію на надання правової допомоги, незалежно від того, на якій стадії знаходиться процедура обшуку. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, а також норми Кримінального кодексу нашої країни, захищають адвоката від посягання на його життя, насильства, погроз та перешкоджання його професійній діяльності.

Прокурор або слідчий, який проводить обшук, в свою чергу має право заборонити громадянам покидати місце огляду. Окрім того, процесуальні особи мають право забороняти чинити супротив обшуку, або застосовувати дії, які можуть цьому завадити. За невиконання такої вимоги особа несе відповідальність, передбачену Кримінальним процесуальним кодексом України (стаття 236 ч. 3). Заборонити обшукуваному скористатися правом на допомогу адвоката у кримінальних справах не може ні слідчий, ні прокурор, ні інші співробітники правоохоронних органів. Тому учасник обшуку повинен скористатися цим правом та письмово, у вигляді клопотання, заявити про необхідність надання йому правової допомоги обраним адвокатом.

Перше знайомство

Не варто впадати в стан розгубленості одразу, щойно до вас приходять співробітники поліції чи іншого правоохоронного органу. Житло громадянина є його приватною власністю і без поважної причини туди не можуть проникнути навіть представники органів влади.

До прибуття адвоката громадянин має право переконатись, чи дійсно до нього прибули представники правоохоронних органів. Вони повинні мати службові посвідчення, форма та зміст яких регламентовані наступними законами:

1   Частина 1 статті 21 закону “Про прокуратуру”.

2   Частина 1 статті 33 закону “Про національне антикорупційне бюро України”.

3   Частина 2 статті 20 закону “Про Службу безпеки України”.

Щодо співробітників поліції, то законом України “Про національну поліцію”, в статті 18 частині 3, передбачені чіткі вимоги стосовно звернення поліцейського до цивільної особи. Співробітник національної поліції в обов’язковому порядку повинен представитися, назвавши своє прізвище, посаду та звання. За вимогою громадянина поліцейський повинен показати йому своє посвідчення та надати можливість ознайомитися з інформацією, вказаною в даному документі.

Отже, громадянин, до якого прибули працівники правоохоронних органів, на основі законодавства має право переконатись, що прибувші до нього дійсно являються правоохоронцями. Для цього він ознайомлюється з їх службовими документами, які повинні містити в собі наступні дані:

–  Серія, номер.

–  Прізвище, ім’я, та по-батькові (повністю), спеціальне звання, посада.

–   Дата видачі та термін дії посвідчення.

–   Дані керівника правоохоронного органу, яким видано посвідчення, а саме: прізвище, ініціали, посада та підпис.

–   Печатка державного органу, яким видано посвідчення.

Особливу увагу варто приділити бланку службового документу, що має бути відповідним до зразка. Доречно було б записати відомості, вказані в документах. Також доречно було б зателефонувати до державного органу, з якого прибули працівники та перевірити і переконатись, чи дійсно ці особи є працівниками даного органу, та в цей час повинні проводити огляд володінь відповідного громадянина за відповідною адресою.

Перевірка обґрунтування підстав обшуку

Після перевірки документів, прибувших на місце представників правоохоронних органів, варто переконатись, що існують законні підстави для проведення даної дії. Необхідно знати, що право на проникнення до житла або іншого володіння громадянина процесуальні особи мають лише за наявності відповідних документів. Ситуації, коли людське життя знаходиться під загрозою, або коли проводиться переслідування підозрюваного, являються виключенням. В усіх інших випадках власнику приміщення ще до початку проведення огляду має бути пред’явлений дозвільний документ – постанова судді. Якщо власника приміщення нема за місцем знаходження, то копія даної постанови надається присутній особі.

Так само, як інші документи, цю постанову треба детально вивчити. Існують затверджені державою норми, згідно яких складаються подібні документи, згідно яких в документі має бути вказано:

   термін дії. Дозвіл може бут дійсним не довше місяця;

   адреса, за якою буде проводитись обшук;

   дані власника обшукуваного приміщення;

   перелік речей, виявлення яких є метою проведення даного заходу;

   підстава та аргументування даного судового рішення (стаття 372 Кримінального процесуального кодексу України говорить про те, що постанова повинна складатись з трьох частин: ввідної, мотивувальної та резолютивної. Кожна частина має в обов’язковому порядку містити дані, необхідні за вимогами даної статті);

   закон, на основі якого видано постанову;

   відомості про прокурора або іншу процесуальну особу, що подала прохання (клопотання) про проведення обшуку.

Хто має право проводити обшук?

Згідно законодавства, обшук може бути проведений обмеженою кількістю осіб, а саме прокурором або слідчим. Тим не менш, дані особи можуть видати письмове доручення на проведення даної дії іншим оперативним підрозділам. Наявність такого наказу також варто перевірити.

Застосування техніки для аудіо та відеозапису під час обшуку

Застосування технічних засобів для запису процесу обшуку в аудіо або відео форматі дозволено, але для того, щоб цим правом скористатись, необхідно подати клопотання у письмовому вигляді. Таке право мають як потерпілий, так і обвинувачуваний або підозрюваний.

Заборона на проведення запису може мати місце лише у випадку, коли такий запис може спричинити розголос відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, або відомостей про інтимне життя особи. Така заборона також має бути видана у письмовому вигляді – це постанова прокурора або судді.

Присутність понятих

У статті 223 Кримінального процесуального кодексу України зазначено, що обшук повинен відбуватись за присутності щонайменше двох понятих. Для того аби запобігти фальсифікації результатів процедури або будь-яких інших махінацій, що порушують права обшукуваного, понятими не можуть бути родичі потерпілого або підозрюваного, працівники правоохоронних органів та особи, що зацікавлені в результатах слідства.

Обшукуваний має право спитати у запрошених понятих (особливо якщо їх привели співробітники правоохоронних органів) наступні обставини:

1   Посвідчення особи. Відсутність таких документів є причиною невстановлення особових даних понятих і відповідно унеможливлює їх подальший пошук для можливості допиту в якості свідків.

2   Місце роботи та місце фактичного проживання.

3   Чи виступала ця особа раніше у ролі понятого і скільки разів.

4   Інші питання, у випадку, якщо обшукуваний запідозрить, що поняті можуть мати свій інтерес у результатах слідства.

При встановленні факту зацікавленості понятого в ході розслідування учасник обшуку має право внести ці дані письмово в протокол.

Необхідність роз’яснення прав та обов’язків

Учасники обшуку мають бути повідомлені про їх права, обов’язки та відповідальність, встановлену законом. Перша частина протоколу повинна бути складена ще до початку процедури огляду та містити в собі підписи учасників про те, що їм було роз’яснено їх права. В процесі огляду учасники мають право вносити в протокол зауваження щодо проведення даної процесуальної дії. Поняті мають право на те, щоб усі їх зауваження, які виникають в процесі обшуку, були внесені до протоколу.

Інші обов’язкові умови

Обшук проводиться в денний час – з 6:00 до 22.00 години. В нічний час проводити дану процедуру дозволено лише в окремих випадках, коли відкладення її може призвести до втрати слідів злочину, або спричинити втечу підозрюваного. Також законом затверджено, що дана процедура повинна проводитись в час, коли це не буде заважати звичайним справам людей в приміщенні. Порушення цієї вимоги допустимо лише у випадку, якщо прокурор або слідчий вважають, що її виконання може значно вплинути на результати процесу.

Прибуття правозахисника дозволить учаснику обшуку максимально реалізувати свої права, гарантовані законодавством. Будьте дуже уважними, коли правоохоронці проявляють зацікавленість у вашій особі, і одразу звертайтесь по допомогу до адвоката. Захистіть себе від неправомірних дій та безпідставних звинувачень.

Слинько Сергій Миколайович, адвокат у кримінальних справах (Київ).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *